ترجمه مقالات

دانلود مقالات ترجمه شده و دریافت رایگان متون انگلیسی

ترجمه مقالات

دانلود مقالات ترجمه شده و دریافت رایگان متون انگلیسی

وب دانلود رایگان مقالات انگلیسی و خرید ترجمه مقالات
کلمات کلیدی

دانلود ترجمه مقالات بازاریابی

تجارت

مقاله ترجمه شده مکانیک

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

مقاله انگلیسی رضایت مشتری

مقاله درباره تولید پراکنده (DG)

مبدل منبع ولتاژ

مقاله در مورد سفته باز

مقاله در خصوص بنیادگرایان

مقاله انگلیسی حباب احتکار

مقاله انگلیسی بازارهای کارا

بانکداری و امور مالی

مقاله در مورد تحقیقات بتزاریابی آسیا

مقاله انگلیسی جهانی سازی

دانلود مقاله در مورد رفتار مصرف کننده

دانلود مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی

مقاله روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته

مقاله درباره توموگرافی امواج سطحی

مقاله در خصوص درجه حرارت گوشته

دانلود مقاله ضخامت لایه لیتوسفر

ترجمه مقالات زمین شناسی

مقاله درباره رضایت مالیات دهنده

مقاله در خصوص تحلیل عامل درجه دوم

مقاله انگلیسی کیفیت اطلاعات

دانلود کیفیت سیستم

دانلود مقاله سیستم ثبت مالیات آنلاین

مقاله درباره اجرای عملیاتی

مقاله در خصوص مطالعه رویداد

مقاله انگلیسی برون سپاری منابع انسانی اداری

مدیریت منابع انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:Learning technical words through L1 and L2: Completeness and accuracy of word meanings
عنوان فارسی مقاله: یادگیری کلمات فنی از طریق ال1 و ال2: کامل بودن و صحت معانی کلمه
دسته: زبان انگلیسی
فرمت مقاله رایگان ترجمه شده به صورت word ورد قابل ویرایش می باشد
تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

چکیده

این مقاله به بررسی کیفیت دانش از کلمات فنی که دانش آموزان دبیرستانی از خواندن موضوع به دست. به طور خاص، آن را در شباهت ها و تفاوت بین دانش آموزانی که کلمات جدید را از طریق L1 و L2 خود به دست تمرکز می کند. در این مطالعه، 72 دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند و از آنها خواسته به خواندن و گوش دادن به دو متن توضیحی. یک گروه از متون در L1 خود (اسلواکی) و گروه دیگر در L2 خود (انگلیسی) دریافت کرده است. پس از آن شرکت کنندگان در دانش خود را از دوازده کلمات فنی که در متون ظاهر شد مورد آزمایش قرار گرفتند. پاسخ از نظر کامل بودن به معنای کلمه و حضور خطاهای بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه با دانش آموزان L1-دستور، شرکت کنندگان L2-دستور معانی کلمه که کامل کمتر و کمتر دقیق بود ارائه شده است. معانی کلمه از هر دو گروه خطاهای مربوط به حذف اجزای معنای صحیح و گنجاندن اجزای معنای نادرست موجود است. شرکت کنندگان L2-دستور اشتباهات از هر دو نوع. تفاوت بین دو گروه با توجه به کسب واژگان و یادگیری موضوع مورد بحث است.
کلید واژه ها

واژگان فنی؛ کسب واژگان,خواندن برای یادگیری,آموزش دو زبانه,L1 در مقابل یادگیری لغات L2

    

1. معرفی

تسلط بر واژگان فنی بخشی جدایی ناپذیر از یادگیری موضوع (براوو و Cervetti، 2009 و وودوارد، کرون، 2008) است. همانطور که دانش آموزان در مورد مفاهیم جدید یاد بگیرند، آنها نیز کلمات جدید برای برقراری ارتباط و نشان دادن این دانش (موهان و VAN Naerssen، 1997) به دست آوردن. با این حال، برای بسیاری از دانشجویان، به ویژه کسانی که دسترسی به آموزش خود را از طریق یک زبان غیر بومی، واژگان انضباطی نیز یکی از مناطق چالش برانگیز ترین باقی مانده است. در حال رشد شواهد پژوهشی نشان می دهد که L2-متوسط دانشجویان تحصیل کرده با درک، یادگیری و استفاده از عبارات موضوع خاص در این دوره از مطالعات خود را (ایوانز و سبز، 2007، ایوانز و موریسون، 2011، Mežek، 2013، Lessard-Clouston، 2006 و مبارزه رایان، 2012). پژوهش حاضر با هدف بهبود درک ما از خواسته که یادگیری انضباطی، کلمات فنی مکان بر روی زبان مادری غیر از زبان آموزشی است. به طور خاص، این مطالعه بر یادگیری از معانی کلمات فنی جدید که در یک زمینه نوشته شده است با سرنخ صریح به نظر می رسد، تمرکز دارد.


%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85