ترجمه مقالات

دانلود مقالات ترجمه شده و دریافت رایگان متون انگلیسی

ترجمه مقالات

دانلود مقالات ترجمه شده و دریافت رایگان متون انگلیسی

وب دانلود رایگان مقالات انگلیسی و خرید ترجمه مقالات
کلمات کلیدی

دانلود ترجمه مقالات بازاریابی

تجارت

مقاله ترجمه شده مکانیک

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

مقاله انگلیسی رضایت مشتری

مقاله درباره تولید پراکنده (DG)

مبدل منبع ولتاژ

مقاله در مورد سفته باز

مقاله در خصوص بنیادگرایان

مقاله انگلیسی حباب احتکار

مقاله انگلیسی بازارهای کارا

بانکداری و امور مالی

مقاله در مورد تحقیقات بتزاریابی آسیا

مقاله انگلیسی جهانی سازی

دانلود مقاله در مورد رفتار مصرف کننده

دانلود مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی

مقاله روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته

مقاله درباره توموگرافی امواج سطحی

مقاله در خصوص درجه حرارت گوشته

دانلود مقاله ضخامت لایه لیتوسفر

ترجمه مقالات زمین شناسی

مقاله درباره رضایت مالیات دهنده

مقاله در خصوص تحلیل عامل درجه دوم

مقاله انگلیسی کیفیت اطلاعات

دانلود کیفیت سیستم

دانلود مقاله سیستم ثبت مالیات آنلاین

مقاله درباره اجرای عملیاتی

مقاله در خصوص مطالعه رویداد

مقاله انگلیسی برون سپاری منابع انسانی اداری

مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله اثر تجمع گرد و غبار بر عبور انرژی خورشیدی از میان پوشش های شیشه ای جمع کننده های صفحه ای

ترجمه مقاله اثر تجمع گرد و غبار بر عبور انرژی خورشیدی از میان پوشش های شیشه ای جمع کننده های صفحه ای دسته: فنی و مهندسی

ترجمه مقاله اثر تجمع گرد و غبار بر عبور انرژی خورشیدی از میان پوشش های شیشه ای جمع کننده های صفحه ای

 

رشته فنی

 

Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors  (2001)

 

توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 20 صفحه فارسی (word)

 

 

چکیده فارسی

تجمع گرد و غبار در صفحه های شیشه ای به همراه زاویه های شتاب مختلف و کاهش هایی در انتقال انرژی خورشیدی به طور آزمایشی در یک دوره1ساله تحت شرایط آب و هوایی منطقه مینیا[1] در میانه مصر بررسی شد.صفحه های شیشه ای طی آزمایش 1ماهه به این منظور که به گرد و غبار اجازه تجمع را بدهد هرگز تمیز نشد.نتایج نشان می دهد که کاهش کسری در عبور عادی از شیشه شدیدا وابسته به رسوب گرد و غبار در رابطه با صفحه زاویه شتاب است،به علاوه در ارائه دوره و شرایط آب و هوایی مکان هم نقش دارد.براساس اطلاعات بدست آمده،یک رابطه تجربی،درست تا %6±،توسعه یافته که به ما این اجازه را می دهد که کاهش عبور از شیشه را برای زاویه شتاب داده شده بعد از روزهای نوردهی به جو محاسبه کنیم.برای طراحی اهداف و در غیبت هر اطلاعات مشخصی،ادبیات استفاده از رابطه برای مناطق همسایه در طول صحرای کمربندی که از اقیانوس آرام تا خلیخ فارس توسعه یافته مقایسه می کند.برای مکانهای مناسب گرد و خاکی،شستشوی هفتگی پوشش های شیشه ای صفحه های خورشیدی اکیدا به عنوان بخشی از نگهداری روزانه توصیه شده،اما تجهیزات باید بلافاصله بعد از طوفان گرد و خاک برای بازدهی حفظ عملکرد غیرواقعی تمیز شده باشد.تمام حقوق محفوظ است.

کلید واژه:اثر گرد و غبار؛تنزل قابلیت نقل و انتقال؛گرد و غبار معلقادامه ترجمه و دانلود

ترجمه مقاله ابررسانایی

ترجمه مقاله ابررسانایی دسته: برق

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله ابررسانایی

 

رشته برق

 

Superconductivity(2010)

 

توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word)

 

 

 

چکیده فارسی

پدیده ی ابر رسانایی که در آن مقاومت الکتریکی تعدادی از مواد به طور کامل در دماهای پایین ازبین می رود،یکی از جالب ترین و پیچیده ترین مسائل در جسم ماده ی فیز یکی چگا لیده می باشد.ابتدا توجه فیز یکدان هلندی هیک کمرلین وانز کشف شد او اولین فردی بود که هلیوم را به ما یع تبدیل نمود (که در 2/4 کلوین با فشار ثابت می جوشد)در سال 1911کمرلین واتر و یکی از دستیارانش پدیده ی ابررسا نایی در حال بررسی مقاومت فلزات دردماهای پایین کشف نمود0 آنها جیوه را مطا لعه وبررسی نمودند زیرا  نمونه های  خیلی خالص می توانست به سادگی توسط تقطیر فراهم شود مقیاس های تاریخی ابررسانایی درجیوه در شکل 1نشان داده شده است0 همان طور که دردیگر فلزات،مقاوت الکتریکی جیوه به طور ثابت بمحض سرمایش کاهش یافت اما ناگهان در 2/4 کلوین سقوط کرد و به طور نایافتنی کوچک شد0 به زودی پس ازاین کشف، بسیاری از دیگرفلزات عناصری یافت شدند که مقاومت صفر را نشان می داذند هنگامیکه دماهایشان پایین تر از خصوصیت مسلم ومعین حرارتی مواد بودندودمای بحرانی ،Tc  نامیده می شوند

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی دسته: مدیریت

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

 

رشته مدیریت

 

Instruments and methods for the integration of company’s strategic goals and key performance indicators (2013)

 

توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word)

 

 

کلید واژه ها : کارت امتیازی متوازن ، سایبرنتیک، فرایندهای کسب وکار، شناخت، سیستم های اندازه گیری عملکرد ، اهداف استراتژیک ، شاخص های عملکرد کلیدی

 

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله توسعه و شفاف سازی روابط علت و معلولی روابط میان شاخص های عملکرد کلیدی KPI هاست که سهم بسزایی در مزیت های بهره مندی از فرایندهای کسب وکار در شرکت لوکا کوپر دارد.

طراحی/متدولوژی /رویکرد – این مقاله از مدل اصلاح خطای اقتصاد خرد تک معادله ای به همراه روش دو مرحله ای انگل و گرانگر استفاده می کند. با رویکرد ECM ، این مقاله کاربردهای مهم KPI ها و تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت آن را میان آنها نشان می دهد

یافته ها: از مدل ECM نهایی، می تواند بدین نتیجه رسید که بازدهی کل با توان عملیاتی[1] دریایی افزایش می یابد. افزایش توان عملیاتی دریایی به معنی کاهش مصرف برق در هر تن می شود که موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی و آب می شود. درآمد برای هر واحد از توان عملیاتی دریایی ، موجب ضرایب همبستگی منفی می شود که منجر به افزایش درآمد و یا افزایش میزان توان عملیاتی دریایی می شود و به طور همزمان هزینه های هر تن را کاهش می دهد. نتایج، نشان دهنده تاثیر کاهش شدید بر توان عملیاتی دریایی است که دارای بیشترین ارزش افزوده در سال 2007 و 2008بوده است. تمامی این نتایج و مشاهدات نشان می دهد که مکانیزم اصلاح خطایی وجود دارد که در این مقاله از مدل ثابتی استفاده می کند که نشان دهنده پویایی های عوامل کوتاه مدت از عملکرد خدمات بلند مدت است.

محدودیتهای تحقیق- کاربردها : محدودیتهای زیر در این مطالعه وجود دارد: اندازه نمونه و کیفیت داده های در دسترس و تحلیل های کیفی در چهار چشم انداز BSC کپلان و نورتن بدست آمده است. این نمونه موردی بررسی کننده تاثیر KPI ها روی نتایج و روابط علی ومعلولی میان آنهاست. این مقاله همچنین داده هایی را در بر می گیرد که به عنوان اسرار کسب وکار مد نظر قرار می گیرد. مطالعه بعدی روی تاثیر معرفی این چهار چشم انداز BSC  موجب نظارت بر اجرای استراتژی ها می شود که پروژه های استراتژیکی را پیشنهاد می دهد .

 

ادامه مطلب

ترجمه مقاله ابزارهای قابل کاشت: مسائل و چالش های فرا روی آن

ترجمه مقاله ابزارهای قابل کاشت: مسائل و چالش های فرا روی آن دسته: پزشکی

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله ابزارهای قابل کاشت: مسائل و چالش های فرا روی آن

 

رشته مهندسی پزشکی

 

Implantable Devices: Issues and Challenges (2013)


توضیحات: 34 صفحه انگلیسی، 35 صفحه فارسی (word)

 

 

چکیده فارسی

جمعیت سالخورده و تعدد بیماری های نورولوژیکی و قلبی عروقی که به فقط با استفاده از دارو قابل درمان نمی باشد منجر به افزایش قابل توجه تعداد بیمارانی شده است که نیاز به ابزارهای الکترونیکی قابل کاشت دارند. از جمله چنین ابزارهای قابل کاشت می توان به سنسور ها (حسگرها)، پیس میکر (ضربان ساز مصنوعی) قلب و معده، دستگاه الکترو شوک قلبی و محرک های عمیق مغزی، اعصاب و استخوان اشاره نمود. چالش های متعدد مهندسی مشتمل بر مصرف پایین انرژی و عملکرد ثبات یافته فرا روی کاشت های بلند مدت قرار دارد. ابزارهای الکترونیک با قابلیت جذب مجدد نیز از عملکردهای کوتاه مدت بدون نیاز به انتقال از راه جرّاحی برخوردار می باشند. هر چند اغلب مواد الکترونیکی دارای سازگاری سیتو و بیولوژیک ضعیف بوده و از این رو واکنش ها و آلودگی های عفونی سیستم ایمنی به دنبال آن مشکل آفرین می باشد. در این مقاله به مرور وضعیت موجود پرداخته و چالش های فرا روی پیشرفت های آتی را برجسته می سازیم.

کلیدواژه ها: ابزارهای قابل کاشت الکترونیکی؛ ابزارهای الکترونیکی و قابل جذب مجدد بیو؛ تأمین انرژی فرکانس رادیویی وایرلس (RF)؛ کپسول بندی

مقاله ترجمه شده ابزار مبتنی بر دانش برای مدلسازی: PDM

مقاله ترجمه شده ابزار مبتنی بر دانش برای مدلسازی: PDM دسته: کامپیوتر

قیمت فایل فقط 30,000 تومان

خرید

مقاله ترجمه شده ابزار مبتنی بر دانش برای مدلسازی: PDM

رشته کامپیوتر

 

PDM: A knowledge-based tool for model construction (1991)

 

توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 34 صفحه فارسی  (word)

 

 

چکیده فارسی

این مقاله PDM  را توصیف می کند، یک ابزار مبتنی بر دانش طراحی شده که به کاربران غیر متخصص کمک می کند تا مدل های برنامه ریزی خطی را برای تولید، توزیع و موجودی، و مسائل برنامه ریزی ایجاد کنند. PDM به طور تعاملی از کاربران کمک می گیرد تا مدل های کیفی مسائل برنامه ریزی شان را ایجاد کرده و آنها را برای حل واسطه های خاص مسائل بکار گیرند،  PDM همچون ورودی برای عناصر مدلسازی است که به طور مکانیکی طرح های جبری از مدل های LP مناسب را در بر دارد. ویژگی های جالب PDM استفاده از برنامه های کاربردی ، استفاده از دانش ترکیب شده در زبان های نمایشی مسائل است که بر ارزیابی مدل ها تاثیر می گذارد و موجب استفاده از مجموعه کوچکی از قواعد مدلسازی اولیه در ایجاد مدل می شود.

ترجمه مقاله سیستم ارتباطی تبادل تصویر: تاثیرات بر درخواست و پیشرفت گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم در سن مدرسه

ترجمه مقاله سیستم ارتباطی تبادل تصویر: تاثیرات بر درخواست و پیشرفت گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم در سن مدرسه دسته: کامپیوتر

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله سیستم ارتباطیتبادل تصویر: تاثیرات بر درخواست و پیشرفت گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم در سن مدرسه

 

رشته کامپیوتر

 

The Picture Exchange Communication System: Effects on

Manding and Speech Development for School-Aged Children with Autism(2006)

 

توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word)

 

 

 

چکیده فارسی

ما اثرات سیستم ارتباطات تبادل تصویر (PECS ، فراست و باندی ، 2002) بر فرمان  ( درخواست ) و رشد زبان در کودکان درسن مدرسه مبتلا به اوتیسم  (نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی ، کلامی غیر طبیعی مشخص می شود) مورد بررسی قرار  داده ایم. در مطالعه 1 ، به دو شرکت کنندگان ، دامیان و باب ، PECS در قالب طرح خط پایه ی چندگانه با تاخیر آموزش داده شد. هر دوشرکت کنندگان پس از اجرای PECS افزایش سطح درخواست را  نشان دادند. تنها دامیان هر سخن قابل اندازه گیری در طول مطالعه 1  را نشان داد. پیشرفت گفتار او به طور عمده در مرحله چهارم PECS رخ داد. با توجه به رابطه مثبت بین مرحله چهارم و گفتار افزایش یافته برای دامیان ، مطالعه 2 برای تایید یک رابطه عملکردی بین رویه ی فاز چهارم و پیشرفت گفتاربرای شرکت کنندگان اضافی انجام و هدایت شد. کارل روشهای  آموزش فازچهارم  در دو شرایط ،نشان داده شده در قالب طرح ABAB دریافت کرد. در شرایط A، هیچ تقویت کننده ای برای تلفظ صوتی ارائه نشد ، در شرایط B ، تقویت کننده  برای تلفظ صوتی بعد از یک تاخیر 5-3  ثانیه ای ارائه شد. روش های تقویت صوتی در فاز B بطور متمایز افزایش گفتار کارل را افزایش داد. نتایج از نظر پژوهش در زمینه ارتباطات متراکم شونده و جایگزین وپیشرفت گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم بحث شده است.

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده)

مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده) دسته: کامپیوتر

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

خرید

مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده)

 

رشته کامپیوتر

 

 Enhanced TSFS Algorithm for Secure Database Encryption(2013)

 

توضیحات: 7 صفحه انگلیسی، 12 صفحه فارسی (word)

 

 

 

چکیده فارسی

امنیت دیتابیس تبدیل به طور فزاینده در حوزه اپلیکیشن ها به امری جدی تبدیل شده است. سرّی‌سازی دیتابیس مکانیزمی مهمی برای آن سازی دیتابیس از حملات و دسترسی‌های غیرمجاز است. الگوریتم سرّی‌سازی جابجایی-تعویض-چین خوردگی-انتقال (TSFS) الگوریتم سرّی‌سازی متقارنی است که از سه کلید همراه با تکنیکی مبسوط برای ایجاد امنیت بالا استفاده می‌نماید: این مقوله به بهبود کارایی زمان اجرای جستار به وسیله سرّی‌سازی تنها اطلاعات حساس؛ منجر می‌گردد. لکن تنها صرفاً برای کارکترهای الفبایی کاربرد دارد. این مقاله به توسعه مجموعه اطلاعات الگوریتم سرّی‌سازی TSFS برای کاربردهای ویژه نیز می‌پردازد و به اصلاح تغییر و انتقال با ایجاد بیش از یک عامل مودولار و 16 آرایه ای، به ترتیب جدید به منظور دوری از خطاهای حادث شونده در روند سرّی‌سازی می‌پردازد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که الگوریتم سرّی‌سازی TSFS بهبود یافته به قابلیت اجرای الگوریتم استاندارد سرّی‌سازی اطلاعات (DES) و الگوریتم استاندار سرّی‌سازی پیشرفته (AES) در رابطه با زمان اجرای جستارها و اندازه اطلاعات الحاقی؛ کمک می‌نماید.

ترجمه مقاله واسط بهینه مبتنی بر الکترونیک قدرت در سیستم های توزیع شده سلولهای سوخت

ترجمه مقاله واسط بهینه مبتنی بر الکترونیک قدرت در سیستم های توزیع شده سلولهای سوخت دسته: فنی و مهندسی

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله واسط بهینه مبتنی بر الکترونیک قدرت در سیستم های توزیع شده سلولهای سوخت

 

رشته فنی

 

Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems

for fuel cells (2011)  

 

- توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 18 صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

 

 

- چکیده ترجمه فارسی:

در مقاله جاری, سیستم هیبریدی مرکب از پشته سلول سوخت و بانک باتری طراحی, ساخته و تست شده است. این سیستم هیبرید برای تامین خروجی های dc و ac ساخته شده است. سطوح ولتاژ نقاط همبندی الکتریکی با چندین طبقه حالت دهی تغذیه, بدست آمده که بوسیله PWM (مدولاسیون پهنای باند) کنترل می شوند. مزیت اصلی این سیستم , عملکرد عالی در میز تست مربوطه می باشد زیرا امکان تست عملکرد سیستم در نقاط مختلف همبندی محدود به ولتاژ را فراهم می کند. مشاهده شد که مدارات الکترونیکی نقش مهمی در سیستم های تولید توزیع شده بازی می کنند. کاربردهای سیستم هیبرید این مقاله, به واحدهای تغذیه کمکی (APU) در وسایل نقلیه (اتومبیل, اتوبوس, یا ترن) و سیستم های تغذیه بدون وقفه  (UPS) در بیمارستانها, اتاقهای پرستاری, هتل, اداره ها یا مدارس قابل توسعه می باشد.

کلیدواژگان: تولید توزیع شده (DG), سلول سوخت PEM, الکترونیک قدرت, حلقه کنترل ولتاژ, PWM .

ترجمه مقاله ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط در بازارهای کسب وکار- مدل معادلات ساختاری

ترجمه مقاله ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط در بازارهای کسب وکار- مدل معادلات ساختاری دسته: مدیریت

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط در بازارهای کسب وکار- مدل معادلات ساختاری

 

رشته مدیریت

 

Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model  (2008)

 

توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 36 صفحه فارسی (word)

 

 

چکیده فارسی

این مقاله مدل عمومی از ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط را در بازارهای B2B ارائه می دهد که از دیدگاه مصرف کننده و با توجه به ادبیات بازاریابی صنعتی است. این مدل، معادلات ساختاری تحلیل ارزش برند صنعتی  را با عملکرد روابط، یکپارچه می کند. این مدل توصیف کننده میزانی است که عملکرد مبادلات تامین کننده خریدار در آن، تحت تاثیر هشت عامل قرار می گیرد: شایستگی تامین کننده، ارزش خرید، رضایت مشتری، هزینه های تبادل، اعتماد و وفاداری به برند. این تحلیل نشان می دهد که شایستگی تامین کننده تاثیر مستقیمی روی ارزش خرید و رضایت مشتری دارد و از طریق ارزش خرید و رضایت مشتری، این امر به طور غیر مستقیم روی تعهد ، هزینه تغییر، اعتماد به برند و وفاداری تاثیر می گذارد. کاربردهای مدیریتی این مطالعه نیز مورد بحث قرار گرفته است.